Štandard plemena pumi

Pôvod: Maďarsko
Použitie: ovčiarsky pes podobný teriérom. Ja vhodný aj na pasenie dobytka. Má veľmi dobre vyvinutý čuch. Výborne sa osvedčil v boji proti dravcom a hlodavcom. Je výborným domácim psom a bez problémov sa prispôsobí podmienkam bytu. Potrebuje veľa pohybu a je výborným sprievodným a športovým psom.
Klasifikácia: 1. skupina - ovčiarske a pastierske psy s výnimkou švajčiarskych; 1. sekcia - ovčiarske psy, bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu: 06. 04. 2000
Krátky prehľad histórie: Pumi vznikol v Maďarsku v 17. až 18. storočí krížením pôvodného puliho s importovanými nemeckými a francúzskymi psami teriérovitého typu s postavenými ušami. Od začiatku 20. storočia je samostatným plemenom.
Celkový vzhľad: pes stredného vzrastu, s veľmi živým temperamentom, teriérovitého typu. Teriéra najviac pripomína hlavou. Tvárová časť je podlhovastá a horná tretina uší je naklonená dopredu. Kvadratická stavba. Pretože je stále v strehu, drží krk vyššie, než je obvyklé. Osrstenie stredne dlhé, vlnovité, tvorí kučery. Môže byť rôznych farieb, ale vždy musí byť jednofarebný.
Dôležité proporcie:
- výška v kohútiku zodpovedá dĺžke trupu,
- hĺbka hrudníka je o niečo menšia ako polovica výšky v kohútiku,
- dĺžka papule je o niečo menšia ako polovica dĺžky hlavy,
- dĺžka krku zodpovedá dĺžke hlavy a má 45% výšky v kohútiku.
Povaha a správanie: tento živý pastiersky pes má nepokojný temperament. Je mimoriadne smelý, voči cudzím nedôverčivý. Je chytrý, živý a výrazný, preto vždy upúta pozornosť. Je pomerne hlasný. Jeho celkový vzhľad vyžaruje aktivitu a pre živosť a podnikavosť má celé telo stále v pohybe. Je vždy aktívny a čulý. Plachosť a flegmatickosť sú pre toto plemeno netypické vlastnosti.
Hlava: pomerne dlhá a úzka. Tvar hlavy je zvýraznený podlhovastou papuľou.
Temeno: medzi ušami je dosť široké a zaoblené. Čelo je dosť dlhé, pomerne málo klenuté, pri pohľade zboku ploché. Nadočnicové oblúky sú mierne vyvinuté.
Tvárová časť
Ňucháč: malý, tupý, vždy čierny.
Papuľa: chrbát nosa rovný. Papuľa podlhovastá, zužuje sa k ňucháču, ale nie je špicatá.
Pysky: dobre priliehajú, sú tmavo pigmentované.
Čeľuste, zuby: silné čeľuste. Silné, dobre vyvinuté zuby sú biele. Pravidelný nožnicový zhryz, podľa zubného vzorca psa.
Líca: svalnaté.
Oči: stredne od seba vzdialené, trocha zošikmené, stredne veľké, oválne, tmavohnedej farby, s pevne priliehajúcimi, dobre pigmentovanými viečkami.
Uši: vysoko nasadené, vztýčené. Horná tretina ucha je naklonená dopredu. Stredne veľké, súmerné uši majú tvar obráteného V. Živo sa pohybujú.
Krk: stredne dlhý, málo klenutý svalnatý, v uhle 50° až 55° k horizontále.
Koža: je napnutá, suchá, bez vrások.
Trup: svalstvo dobre vyvinuté, suché, napnuté a pevné. Toto plemeno je veľmi suché a má harmonický vzhľad.
Horná línia: rovná.
Kohútik: výrazný, dlhý, naklonený dozadu.
Chrbát: krátky, rovný, pevný.
Bedrá: krátke, pevné, rovné.
Kríže: krátke, mierne zošikmené, stredne široké.
Hrudník: predná fronta je rovná, nie široká, skôr hlboká. Rebrá sú málo klenuté, skôr ploché. Hrudník je hlboký, dlhý a dosahuje po lakte.
Brucho: napnuté, smerom dozadu vtiahnuté.
Chvost: vysoko nasadený, stočený vo veľkom kruhu cez kríže. Srsť na spodnej časti chvosta je 7 až 12 cm dlhá, drôtovitá, odstáva a má málo podsady. Vrodený kýpťovitý alebo kupírovaný chvost sa nepovoľuje.
KONČATINY
Predné končatiny: vystupujú z prednej fronty psa a podopierajú telo ako stĺpy, sú zvislé, rovnobežné a nie príliš ďaleko od seba postavené.
Plecia: lopatky sú dlhé a mierne strmé. Sklon k horizontále je asi 55°. Hroty lopatky sú presne nad najhlbším miestom hrudníka.
Ramená: krátke a svalnaté. Uhol ramena a lopatky je 100-110°.
Lakte: tesne priliehajú k telu.
Predlaktie: dlhé, suché.
Nadprstie: strmé.
Predné labky: okrúhle mačacie labky s dobre zovretými prstami. Vankúšiky sú pružné. Pazúriky sú silné, čierne alebo bridlicové.
Zadné končatiny: sú veľmi silné. Pri pohľade zboku sú natiahnuté trocha dozadu. Pri pohľade zozadu sú končatiny paralelné, rovné a nestoja tesne pri sebe ani ďaleko od seba.
Stehná: svalnaté, dlhé a dozadu natiahnuté.
Kolená: v rovnakej výške ako lakte.
Predkolenia: dlhé, suché.
Pätové kĺby: suché, ostro vykreslené.
Podpätia: krátke, strmé.
Labky: ako predné. Vlčie pazúriky sú nežiaduce.
Pohyb: živý, temperamentný. Krátky krok, energický, dynamický a harmonický. Klus je ľahký a harmonický, pes kladie zadné labky do stopy po predných.
Koža: bez záhybov, silne pigmentovaná. Neosrstená koža je čierna alebo bridlicová.
Osrstenie
Srsť: vlnovitá, kučeravá srsť tvorí chumáče a nikdy nie je hladká ani netvorí šnúry. V priemere je dlhá 4 až 7 cm, tvorí menšie alebo väčšie chuchvalce, je pružne strapatá a hustá. Osrstenie pozostáva zo silnej, nie hrubej, drôtovitej krycej srsti a mäkkej podsady. Stredne dlhé, husté, drôtovité štetiny na ušiach trčia dohora. Okolo očí a na papuli nie je srsť dlhá. Žiaduca srsť sa dosiahne trimovaním prstami. Drobné úpravy nožnicami na hlave a na končatinách sú možné. Ostrihať celú srsť nožnicami je nevhodné.
Sfarbenie:
- sivé v rôznych odtieňoch (vo všeobecnosti je farba pri narodení čierna a neskôr zosivie),
- čierne,
- plavé; základné farby: červená, žltá, krémová (čierny alebo sivý nádych a výrazná maska sú žiaduce),
- biele.
Veľkosť, hmotnosť
Výška v kohútiku: psy 41-47cm, ideálna výška 43-45 cm, sučky 38-44 cm, ideálna výška 40-42 cm.
Hmotnosť:
psy 10-15 kg, ideálna hnotnosť 12-13 kg, sučky 8-13 kg, ideálna hnotnosť 10-11 kg.
Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.
Vylučujúce chyby:
- okrúhla hlava typu puliho, tvárová časť kratšia ako 40% dĺžky hlavy,
- výrazný čelový sklon,
- chýbanie jedného alebo viacerých rezákov, očných zubov, jedného alebo viacerých P2 až P4, M1 až M2; chýbanie viac ako dvoch P1, chýbanie M3 sa nezohľadňuje,
- predhryz, podhryz alebo skrížený zhryz,
- úplne postavené uši, uši ovisnuté od nasadenia alebo rôzne nesené uši,
- krátka, hladká, dlhá, silno splstnatelá alebo odstávajúca srsť bez štuktúry,
- čokoládové sfarbenie, viacfarebné sfrbenie, každý druh jasne ohraničených fľakov (napr. pálené znaky, tvorba plášťa atď.)
- veľkosť iná, ako predpisuje štandard.
Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Zdroj : SKJ