Kuvasz

Toto plemeno patrí medzi najznámejšie plemená. Jeho pôvod je neznámy a je otázne, či má spoločné korene so psami s podobnou farbou a stavbou tela. Stádo bolo treba strážiť proti zločincom a šelmám. Toto mohlo byť dôvodom, že okolo pastierov okrem malých bystrých psov vždy boli aj strážne psy. Je otázne, či majú komondor a kuvasz spoločný pôvod, ale ešte sa nenašiel kynológ, ktorý by to jednoznačne potvrdil, alebo zamietol. Je však isté, že vznik tohto plemena bol otvorenejší ako vznik komondora. Prvé písomné správy o tomto plemene sú z roku 1600, keď Peter Pázmány vo svojom diele nazýva týmto menom psa. Nie je však jednoznačné aký pes sa skrýva pod týmto názvom. Pethe Ferencz v roku 1815 už rozdeľuje plemená veľké a mohutné, ktoré sú využité na stráženie stáda, na komondor a kuvasz.

Jeho využitie ako strážneho psa je do dnešného dňa zachované. Svojím mohutným výzorom vyvoláva strach v súperoch. Za ním je však skrytý temperamentný a pohyblivý pes. Biela farba pomáhala v minulosti pri rozlíšení od šeliem a do dnešnej doby je chovaný iba v tejto farbe. Povahové a exteriérové vlastnosti tohto plemena zostali zachované počas dlhých stáročí. Základy cieľavedomého chovu boli položené v roku 1905, ale prvý štandard bol napísaný s Dr. Raitsitsom v roku 1921. Tento štandard slúžil na riadenie chovu do roku 1935, keď Abonyi a Anghi opísali plemeno. Po druhej svetovej vojne toto plemeno bolo chované aj v USA, v Holandsku, Švajčiarsku a Nemecku. Po plemene puli patrí k najrozšírenejším zo spomínaných piatich plemien na svete.

[Zdroj: Mikóczy - Dömény: Tajomné plemená]