Štandard plemena komondor

Pôvod: Maďarsko
Použitie: pastiersky pes
Klasifikácia : 1. skupina - ovčiarske a pastierske psy okrem švajčiarskych; 1. sekcia - ovčiarske psy, bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu: 06. 04. 2000
Krátky prehľad histórie: prapôvodné maďarské pastierske plemeno ázijského pôvodu. Jeho predkovia prišli s najväčšou pravdepodobnosťou do karpatskej kotliny so staromaďarskými nomádmi pasúcimi dobytok.
Celkový zjav: komondor je veľký, mohutne stavaný pes. Pútavý zjav a hrdé držanie vzbudzuje obdiv, ale aj rešpekt. Od prírody nie je prítulný. Robustné telo je pokryté splstnatelou, strapatou, veľmi hustou dlhou srsťou. Pri pohľade zboku má telo tvar mierne sa rozchádzajúceho, ležiaceho obdĺžnika. Husto osrstená hlava prevyšuje telo. Chvost je ovisnutý, špička je nadvihnutá po horizontálu. Srsť má slonovinovú farbu.
Dôležité proporcie:
- dĺžka trupu nepatrne presahuje výšku v kohútiku,
- hĺbka hrudníka zodpovedá polovici výšky v kohútiku,
- papuľa je o niečo kratšia ako polovica dĺžky hlavy.
Povaha, správanie: je neotrasiteľne smelý pri ochraňovaní a strážení zvereného dobytka, majetku a domu svojho majiteľa. Zaútočí nehlasne a nebojácne. Ochraňuje svoj revír ako svoj majetok, na ktorom nestrpí žiadnu cudziu bytosť. Je nedôverčivý. Cez deň leží tak, aby mohol kontrolovať celý svoj areál. V noci je stále v pohybe.
Hlava: široká, správnych proporcií k telu. Ani husté dáždnikovité osrstenie nenarúša harmóniu.
Temeno: zaoblené. Nadočnicové oblúky dobre vyvinuté.
Čelový sklon: dobre vyvinutý, ale nie strmý.
Tvárová časť
Ňucháč: rovný, tupý, čierny.
Papuľa: nemá byť špicatá; rovný chrbát nosa.
Pysky: čierne. Pevne priliehajú k zubom a čeľustiam. Kútik je zúbkovaný.
Čeľuste, zuby: mohutne svalnaté čeľuste, pravidelný, zubnému vzorcu psa zodpovedajúci nožnicový zhryz.
Líca: široké a stredne dlhé.
Oči: horizontálne vsadené, tmavohnedé. Očné viečka pevne priliehajú a sú čierne.
Uši: stredne vysoko nasadené na oblej hlave, jednoznačne ovisnuté, tvaru V alebo U. Nezdvihnú sa ani v akcii ani pri útoku.
Krk: veľmi svalnatý. K horizontále má sklon asi 35°. V pokoji takmer tvorí pokračovanie chrbtovej línie. Je skôr krátky ako stredne dlhý. Nemá lalok ani hrivu.
Trup
Horná línia: časti tela tvoriace hornú líniu sú široké a svalnaté.
Kohútik: dostatočne dlhý, vpredu výraznejší.
Chrbát: krátky.
Bedrá: stredne dlhé.
Kríže: široké a svalnaté. Hrudník stredne hlboký, široký, dlhý.
Brucho: mierne vtiahnuté.
Chvost: nízko nasadený, koniec chvosta je mierne zahnutý po horizontálu. V afekte zdvihne pes chvost až po líniu chrbta.
KONČATINY
Predné končatiny: posúdenie končatín silne ovplyvňuje dlhá, huňatá srsť. Predné končatiny sú stĺpovité a spredu aj zboku rovné, zvislé a paralelné. Hruď je široká, preto sú končatiny ďaleko od seba postavené, mohutné a voľne pohyblivé. S trupom sú pevne spojené. Stavba kostí je silná a mohutná. Kĺby sú objemné.
Plecia: lopatky sú mierne šikmo uložené. Hroty lopatiek sa nachádzajú presne nad najhlbším miestom hrudníka.
Predné labky: veľké, pevné, prsty tesne pri sebe. Vankúšiky bridlicovosivé, plné. Pazúriky sivé.
Zadné končatiny: postavenie zadných končatín podopiera trup mohutným zauhlením. Je žiaduce, aby mohutné, svalnaté končatiny tvorili pokračovanie stredne dlhých krížov.
Stehná: svalnaté, objemné.
Zadné labky: dlhšie ako predné, inak rovnaké. Vlčie pazúriky sa majú odstrániť.
Pohyb: ľahký, voľný a dôstojný. Krok je dlhý a priestranný.
Koža: obsahuje veľa pigmentu a je bridlicovej farby. Je prednosťou, ak sú pysky a sliznice tmavo pigmentované. Jedince s nedostatkom pigmentu a ružovou kožou sú nežiaduce.
Osrstenie
Srsť: celé telo je pokryté dlhou srsťou. Osrstenie pozostáva z hrubej krycej srsti a jemnejšej podsady. Charakter srsti tvorí pomer krycej srsti a podsady. Chumáčovitá srsť so sklonom plstnatieť je základným predpokladom. Vyskytuje sa aj rovnomerne hustá srsť tvoriaca šnúry. Menšie chumáče srsti sú viac alebo menej splstnatelé. Srsť je najdlhšia na krížoch, bedrách a zadných častiach stehien (aspoň 20-27 cm), na chrbte, po bokoch hrudníka a na pleciach je stredne dlhá (aspoň 15-22 cm), na lícach, nadočnicových oblúkoch, zvrchu na hlave, na ušiach, krku a na končatinách je kratšia (10-18 cm), na pyskoch a dole na končatinách je najkratšia (9-11 cm). Srsť nemá byť rozčesaná ani celkom neošetrená.
Farba: slonovinová.
Veľkosť a hmotnosť
Kohútiková výška :
psy minimálne 70 cm,
sučky minimálne 65 cm.
Hmotnosť: psy 50-60 kg, sučky 40-50 kg.
Plemeno je veľmi homogénne a zriedka sa vyskytujú chyby typu, lebo bolo vždy chované s rovnakým chovateľským cieľom.
Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.
- nedostatočná pigmentácia ňucháča, očí a viečok,
- voľné viečka,
- stočený chvost.
Vylučujúce chyby:
- slabé, nedostatočne svalnaté telo,
- predhryz, podhryz, skrížený zhryz,
- ektropium, entropium,
- ľahké, postavené uši,
- krátky chvost (3 cm nad pätou),
- hrubé chyby pohybu a končatín,
- nižšia ako povolená veľkosť.
Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do mieška.

Zdroj : SKJ