Štandard plemena Kuvasz

Pôvod: Maďarsko
Použitie: kuvas sa používa na stráženie a ochranu domov a majetku, ako aj obranu ľudí. Používa sa aj pri poľovaní a ako stopár.
Klasifikácia: 1. skupina - ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia
- ovčiarske psy, bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu: 06. 04. 2000
Krátky prehľad histórie: je to pôvodné maďarské starousadlícke plemeno. Jeho predkov priviedli Maďari, keď sa usadili v karpatských kotlinách. Potrebovali tieto psy na ochranu stád proti dravcom a zlodejom. Pre jeho lovecké vlastnosti sa v čase vlády Mateja Korvína používal hlavne ako poľovnícky pes. S ústupom pastierstva je jeho pôvodné využitie čoraz zriedkavejšie a stal sa dedinským, ale aj mestským psom.
Celkový vzhľad a použitie: psy tohto plemena sú silné, veľkého vzrastu a majú hustú, zvlnenú, bielu srsť. Ich zaujímavý vzhľad spája ušľachtilosť a silu. Jednotlivé časti tela sa harmonicky dopĺňajú a končatiny nie sú dlhé ani krátke. Kostra je mohutná, ale nie hrubá. Mohutné svalstvo je dobre vyrysované a kĺby sú jasne ohraničené. Pri pohľade zboku má telo formát položeného obdĺžnika, ktorý sa blíži štvorcu.
Je svalnatý, má mohutnú stavbu a je pohyblivý. Jeho vzhľad svedčí o neúnavnej výkonnosti.
Dôležité proporcie:
- dĺžka tela je nepatrne väčšia ako výška v kohútiku,
- hĺbka hrudníka tvorí asi polovicu výšky v kohútiku,
- papuľa je trochu kratšia ako polovica dĺžky hlavy.
Povaha, správanie: kuvas je smelý a neohrozený. Osoby, ktoré ochraňuje, ako aj zverený majetok, bráni s nasadením vlastného života. Je sebavedomý, pri nesprávnom zachádzaní sa môže stať agresívnym. Je verný, spoľahlivý, miluje svojho pána a jeho blízkych. Potrebuje veľa pohybu a musí byť zamestnaný. Je nenáročný, jeho ošetrovanie je jednoduché a znesie aj veľmi zlé počasie. Za prejavenú lásku a starostlivosť je vďačný.
Hlava: má charakteristický klinový tvar, je v harmónii s telom, je príťažlivá, ušľachtilá a vyžaruje pozoruhodnú silu. Hlava je charakteristicky vyrysovaná a suchá. Od príbuzných plemien sa kuvas najviac líši hlavou. Hlava psa je mohutnejšia ako hlava sučky.
Temeno: je široké, čelo mierne vyklenuté. Stredom čela prebieha výrazná brázda.
Čelový sklon: málo výrazný.
Tvárová časť: široká, dlhá a svalnatá.
Ňucháč: čierny ňucháč je tupo rezaný.
Papuľa: chrbát nosa rovný, papuľa sa rovnomerne zužuje, ale nie je špicatá.
Pysky: čierne, priliehavé, okraj kútika je zúbkovaný.
Čeľuste, zuby: dobre vyvinutý, mocný, pravidelný nožnicový zhryz podľa zubného vzorca psa.
Oči: trochu šikmo položené, mandľového tvaru, tmavohnedé. Okraj viečok je tmavý a dobre prilieha.
Uši: stredne vysoko nasadené, v nasadení oblúkovite odstávajú jednou tretinou svojej dĺžky, potom priliehajú tesne k hlave. Majú tvar V, so zaoblenou špičkou. V strehu sa uši mierne nadvihnú, nikdy nie sú vztýčené alebo skrútené.
Krk: je skôr krátky, ako stredne dlhý a veľmi svalnatý. S horizontálou tvorí uhol 25-30°. Šija je krátka. Koža na hrdle je napnutá, netvorí lalok. Psy majú výrazný golier a hrivu.
Trup: pri pohľade zboku má telo formát položeného obdĺžnika, takmer štvorca.
Kohútik: dlhý, výrazne prečnieva rovinu chrbta.
Chrbát: stredne dlhý, rovný, široký, svalnatý a pevný.
Bedrá: krátke, sú pevným pokračovaním chrbta.
Kríže: mierne klesajú, sú dostatočne svalnaté, široké; srsť, ktorá ich pokrýva je veľmi hustá, preto vyzerajú prevýšené.
Predhrudie: mohutné svaly tvoria zaoblené predhrudie, hrot hrudnej kosti iba mierne prečnieva.
Hrudník: hlboký, dlhý a mierne klenutý.
Spodná línia a brucho: je pokračovaním hrudného koša, smerom dozadu je mierne vtiahnuté.
Chvost: nízko nasadený, v priamom pokračovaní mierne zošikmených krížov, je spustený nadol, špička mierne zahnutá dohora, nie stočená. Chvost dosahuje po pätové kĺby. Keď je pes v strehu alebo v akcii, može byť chvost zdvihnutý nanajvýš po líniu chrbta.NČATINY
KONČATINY
Predné končatiny: sú až po nadprstia postavené zvislo pod telom, paralelné a primerane od seba vzdialené. Postoj predných končatín je pri pohľade spredu korektný, ak vertikála spustená z ramenného kĺbu prebieha osou prednej nohy a delí labku medzi tretím a štvrtým prstom. Pri pohľade zboku je postoj predných končatín korektný, ak vertikála spustená z lakťového kĺbu k zemi prebieha stredom končatín až po kĺb predlaktia.
Plecia: lopatka dlhá a šikmá, svalnatá, k hrudnému košu prilieha pevne a tesne, ale je pohyblivá.
Ramená: stredne dlhé, svalnaté. Lopatka s ramenom tvorí uhol 100-110°.
Lakte: suché, tesne priliehajú k hrudníku, nemajú byť vtočené ani vytočené. Rameno s predlaktím tvoria uhol 120-130°.
Predlaktia: pomerne dlhé, rovné, kompaktné, sucho svalnaté, pokračujú silnými šľachami smerom ku kĺbom predlaktia.
Kĺby predlaktia: dobre vyvinuté, napnuté, s oceľovo pevnými šľachami.
Nadprstia: pomerne krátke, suché, mierne zošikmené (uhol k vertikále asi 10-15°).
Predné labky: okrúhle až oválne, napnuté. Prsty sú krátke, tak vyklenuté, že sa v strede nedotýkajú zeme, tesne zovreté. Vankúšiky sú tvrdé, silné, čierne alebo bridlicovosivé.
Zadné končatiny: postoj zadných končatín je pri pohľade zboku korektný, ak sa kolenný kĺb nachádza pod bedrovým hrbolcom a labka pod bedrovým kĺbom. Zvislica spustená zo sedacích hrbolcov sa dotýka pätových kĺbov. Pri pohľade zozadu je postoj korektný, ak zvislica spustená zo sedacích hrbolcov prebieha osou zadných končatín. Končatiny sú paralelné a od seba primerane vzdialené.
Stehná: sú spojené s bokmi dlhým, širokým a mocným svalstvom. Boky a stehná zvierajú uhol 100-110°.
Kolená: objemné. Uhol stehennej kosti a predkolenia je 110-120°.
Predkolenia: dlhé, mohutné svaly pokračujú až po pätový kĺb pevnými šľachami. Pri pohľade zozadu zvislé, navzájom a k osi tela paralelné.
Pätové kĺby: široké, objemné, suché, šľachovité. Pätový kĺb zviera uhol 130°-140°.
Podpätia: dlhé, zvislé.
Zadné labky: oválne, inak rovnaké ako predné.
Pohyb: priestranný, pomalý krok. V kluse je pohyb ľahký, pružný, priestranný, výdatný, rovnomerný a vytrvalý. Lakte nevtáča ani nevytáča.
Koža: je silne pigmentovaná, bridlicovosivá, napnutá.
Osrstenie
Srsť: pomerne tvrdá, zvlnená, trocha odstáva, nemá sklon plstnatieť. Pod hrubšou krycou srsťou je jemnejšia, mäkká podsada. Hlavu, uši, a labky pokrýva krátka, 1-2 cm dlhá srsť, ktorá je rovná a priliehavá. Predné a bočné časti končatín a zadné končatiny pod pätovými kĺbami sú tiež pokryté krátkou, rovnou srsťou, dlhou 1-2 cm. Na zadnej strane končatín sú 5-8 cm dlhé zástavice, ktoré dosahujú na zadných končatinách až po päty. Na krku je huňatý golier, ktorý prechádza do hrivy, siahajúcej po hruď. Psy majú hrivu veľmi výraznú. Na tele, stehnách a ramenách je srsť stredne dlhá (4-12 cm), bohato zvlnená, často vytvára hrebene srsti a chumáče. Chvost je pokrytý po celej dĺžke hustou, zvlnenou srsťou; na špici môže byť dlhá 10-15 cm.
Sfarbenie: povolené je biele a slonovinové. Ňucháč, okraje viečok a pysky sú čierne alebo bridlicové. Podnebie by malo mať tmavý odtieň, ružové škvrny sú povolené.
Veľkosť a hmotnosť
Výška v kohútiku: psy 71-76 cm, sučky 66-70 cm.
Hmotnosť: psy 48-62 kg, sučky 37-50 kg.
Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.
Vylučujúce chyby:
- výrazný čelový sklon,
- nedostatok pigmentu na ňucháči, pyskoch a okrajoch viečok,
- chýbanie jedného alebo viacerých rezákov, očných zubov, jedného alebo viacerých P2 až P4, M1 až M2; chýbanie viac ako dvoch P1, chýbanie M3 sa nezohľadňuje,
- predhryz, podhryz alebo skrížený zhryz, strata kontaktu rezákov viac ako 2 mm.
- ektrópium, entrópium,
- vztýčené uši,
- chvost nesený aj v pokoji nad chrbtom alebo stočený,
- srsť plstnatejúca, skrútená do prstencov, rovná alebo drôtovitá,
- končatiny pokryté dlhou srsťou,
- farba osrstenia iná ako je povolené.
Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do mieška.

Zdroj : SKJ