Komondor

Podobne ako puli, aj komondor pochádza z Ázie. Podľa všetkého sa do Karpatskej kotliny dostalo aj toto plemeno, ktorý si už svojím výzorom zaslúži našu úctu, príchodom Maďarov do Panónie. Jeho meno v dnešnej podobe spomenul už J. A. Komenský ešte v roku 1673, citujem: "komondory strážia čriedu". Na pustatinách v Ázii aj dnes žijú ovčiarske psy podobného výzoru ako napr. kirgizský ovčiarsky pes, resp. afganistanský ovčiarsky pes a iné. V Európe sa svojím výzorom komondorovi najviac podobá bergamský ovčiarsky pes. Z týchto tzv. "pradávnych pastierskych psov" má najimpozantnejší vzhľad komondor vďaka svojej robustnej postave, harmónii svojich tvarov, nehovoriac už o jeho jedinečne krásnej, splstnatenej, alebo do povrázkov až na zem splývajúcej bielej srsti. Už svojím vzhľadom vzbudzuje úctu. Komondor má veľmi kľudnú povahu, je rozvážny, má dobrý nos na votrelcov a na nepriateľských, so zlým úmyslom prichádzajúcich ľudí. Zbožňuje svojho pána, je ochotný za neho a jeho majetok obetovať aj svoj život. Nestrpí nespravodlivé zaobchádzanie. Je verný svojmu pánovi až do konca svojho života. Keď sú komondory chovaní v páriku, ich vernosť môže prerásť až do "monogamie" a v tom prípade nie sú ochotní páriť sa s cudzími psami, hoci aj s jedincom z vlastného plemena. Komondor má v krvi stráženie čried od zlodejov a divej zveri, alebo v dnešných časoch domu a jeho okolia od votrelcov a netreba ho to vôbec učiť. Má rád deti a väčšinou je pripravený chrániť slabších. Keď je predsa len nútený mocnejšie zakročiť voči nepriateľovi, väčšinou do neho sotí tak, že dotyčný spadne, veď jeho obrovské telo vo fáze skoku vyvíja ešte väčšiu silu. Iba v krajných prípadoch použije svoje hrozivé čeľuste, vtedy ale dokáže zlomiť aj kosti. Cez deň väčšinou odpočíva, ale vždy bdie a v hociktorej chvíli je schopný splniť svoju úlohu. V noci je mimoriadne aktívny, viackrát kontroluje, či je všetko v poriadku na území, ktoré má strážiť. Robí to však vždy nehlučne a nikdy nesteká bez príčiny. Komondora nemožno držať v byte, už pre jeho robustnosť, ako aj pre jeho životné potreby. Má rád priestranné dvory a záhrady, kde má dostatok priestoru pre pohyb. Okrem svojej krajiny pôvodu si ho veľmi vážia a s obľubou chovajú, síce v redukovanom počte na Slovensku, v Nemecku, Holandsku, Belgicku ako aj v iných štátoch.

Tí, ktorí uprednostnia veľké plemená, sa v ňom určite nesklamú, veď pre toto výnimočné plemeno sú najcharakteristickejšími vlastnosťami vernosť, veľkosť, obrovská sila, výdrž a mimoriadne krásny, inteligentný vzhľad.

[Zdroj: Mikóczy - Dömény: Tajomné plemená]