Mudi

Zo všetkých plemien, o ktorých písala táto kniha je najzriedkavejšie. Po rozdelení plemien puliho a pumiho už bolo kynológom jasné, že okrem týchto dvoch plemien existuje aj tretie plemeno. Charakteristické rozdiely boli v tvare a nasadení ucha a hlavne v kvalite srsti. Dr. Fényes bol prvý, ktorý opísal toto plemeno. Pri opise zmapoval aj chovný materiál a podieľal sa aj na osamostatnení tohto plemena. Vznik plemena sa datuje od konca 19. storočia, ale cieľavedomý chov sa začal až po roku 1930. Prvý štandard bol zostavený Anghym a Fényesim v roku 1936, ktorý bol platný až do roku 1960, kedy FCI uznal do dnešného dňa platný štandard pod číslom 238/C. Chov tohoto zaujímavého plemena je náročný. Problémy vznikajú s malým počtom jedincov, čo vyvoláva nutnú príbuzenskú plenitbu. V Maďarsku plemenná kniha tohoto plemena je do dnešného dňa otvorená. Tak sa dostali z rúk pastierov do chovu jedince aj neštandardných farieb a skutoční chovatelia pracujú na uznávaní zaujímavých farebných variácií. Kynológom, ktorí sa chcú podieľať na zachraňovaní a formovaní už uznaného, ak veľmi zriedkavého plemena, odporúčame toto plemeno. Rovnako dobre sa chová na vidieku ako v panelákoch. Je schopné prispôsobiť sa veľkopočeťnej rodine takisto sa stať miláčikom osamotených ľudí. Je dôležité, aby toto plemeno bolo chované v čo najväčšom počte, aj z toho dôvodu, že inak môže dôjsť k vymretiu tohto plemena.

[Zdroj: Mikóczy - Dömény: Tajomné plemená]