Poplatky


Zápisné: 0 €


Členský príspevok: 30 € / 1 rok

( platné od roku 2013 - ročne za každého člena z dôvodu zvýšených výdavkov klubu ako poplatky, výroba pečiatok, poštovné...)

Bonitácia (splatné na mieste bonitácie )

Pre členov klubu 0 €

Pre nečlenov klubu 50 €

Individuálna bonitácia

Pre členov klubu 0 €

+ sa platia výdavky (cestovné a pod.), prítomného rozhodca, poradcu chovu, alebo iného člena výboru

Pre nečlenov klubu 50 €

+ sa platia výdavky (cestovné a pod.), prítomného rozhodca, poradcu chovu, alebo iného člena výboru

Klubová a Speciálná výstava

klubová výstava je tradične každý rok usporiadaná poslednú sobotu v mesiaci júl v Povode

Pripúšťacie povolenie: zadarmo


Kontrola vrhu: zadarmo

V zmysle ustanoveni SKJ moze iba riadny clen prislusneho chovatelskeho klubu chovat steniatka s preukazom o povode.