Výsledky z klubovej a špeciálnej výstavy 28-29.07.2023

Rozhodca: Tibor Havelka,Orcsik István

Komondor

Trieda otvorená / Suky

Burma Vom Stamm Der Magyaren

KV: V1,CAC, Klubový Víťaz, BOB

ŠV:V1,CAC,BOB

Kuvasz

Trieda mladých

 

Psy

Avar

V1, CAJC, Klubový výtaz mladých, BOS

CH:Simon István MAJ:Bak Attila

Suky
 Ajándék

V1, CAJC, Klubový výtaz mladých, BOB

CH:Simon István MAJ: Bak Attila

Mudi

Psy

Trieda dorastu

Vágmenti-Betyár Cakkos

VN1

CH:Ladislav Oroszi Maj: Varga István

Trieda mladých/Psy

Áres Od Bruzovického Kopce

VD

CH:Horňáčková Veronika MAJ:Horňáčková Veronika+Zdeňka

Trieda otvorená

Kunok Kincse Nokedli

V1,CAC,Klubový víťaz,BOB

CH:Márki Klára MAJ:Ladislav Oroszi

Perekedi Pergős Aljas

KV: V2

ŠV:V1,CAC,BOB

CH:Pusztai Diana Maj:Páleník Peter

Trieda Veteránov

Brongo Bestagility

KV:V1,BOV

ŠV:V1,BOV

CH:SlezákováAdriana MAJ: Horňáčková V.

Suky / Trieda dorastu

Vágmenti-Betyár Citka

VN1

CH:Ladislav Oroszi Maj: Benjamín Kovács

Trieda mladých

Arctica Od Bruzovického Kopce

KV:V 

ŠV: V1,CAJC,BOJ

Vágmenti-Betyár Barack

KV:V1,CAJC,klubový víťaz,BOJ

CH+M:Ladislav Oroszi

Trieda Otvorená

Sárréti Sinka Bojtár Berettyó

KV: V1,CAC,Klubový víťaz,BOS

CH:Szabó István MAJ: Ladislav Oroszi

Trieda Šampiónov

MCpotters Creeks Wapi In Wonderlan

KV:V1,CAC

ŠV:V1,CAC,BOS

CH:Kaszás Emese MAJ: Horňáčková Veronika

Puli ostatné farby

Psy/ Trieda dorastu

Szatmári Zsinóros Apró

ŠV: VN1

CH:Horváth Lóránd MAJ: Szabó Györe Melinda

Trieda Šampiónov

Nagyvázsonyi Rasztapuli Duna

ŠV:V1,CAC,BOB

CH:Isóné Marik Enikó MAJ:Farkas Juraj

Suky/ Trirda Mladší dorast

Ludas Matyi Manka

KV:VN1

ŠV:VN1

CH:Antal Ferenc MAJ:Riedel Vlado

Trieda Mladých

Alchemilla Čierna Hviezda

ŠV:V1,CAJC,BOJ

CH+MAJ:Lukáčová Zita

Amaryllis Čierna Hviezda

KV:V1,CAJC,Klubový víťaz, BOJ

CH+MAJ:Lukáčová Zita

Trieda Otvorená

Hanyi-Koromfehér Sáfrány

KV:V1,CAC,Klubový víťaz

ŠV:V1,CAC,BOS

CH:Hudy Endre MAJ:Nagy Štefan

Trieda Šampiónov
Cseri-Subás Borika

KV:V1,CAC,Klubový víťaz,BOB

CH+MAJ:Menyhárt Istvánné

Pumi

Psy/Trieda Mladých

Allek Rebel From Mopdor

KV:VD

ŠV:VD

CH+MAJ: Hein Ivona

Alfonz Hairy Monster

KV:V1,CAJC,Klubový víťaz,BOJ

ŠV:V1,CAJC

CH+MAJ: Mihálová Zuzana

Trieda Otvorená

Celus Markus Pumida

KV:V1,CAC

ŠV:V1,CAC

CH:Kulhavá Dana MAJ:Duchečková Vêra

Trieda Šampiónov

Csúnyatelepi Batyu

KV:V1,CAC,Klubový víťaz,BOS

ŠV:V1,CAC,BOS

CH:Puskás Csilla MAJ:Kövecses Magdolna

Trieda Veteránov

Gallahegyi Sanyi

KV:V1,CAC,BOV

ŠV:V1,CAC,BOV

CH:Szalai László MAJ:Kövecses Magdolna

Suky/Trieda Mladých

Antich-Ka O'Wetchka Rebel From Mopdor

ŠV:V1,CAC

CH+MAJ:Hein Ivona

Airenne Hairy Monster

KV:V2

ŠV:V2

CH+MAJ:Mihálová Zuzana

Trieda Otvorená

Catastrophe Pumida

ŠV:V1,CAC

CH:Kulhavá Dana MAJ:Hein Ivona

Trieda Šampiónov

Calipso Pumida

KV:V1,CAC,Klubový víťaz,BOB

ŠV:V1,CAC

CH:Kulhavá Dana MAJ:Moštecká Dana

Trieda Veteránov

Anarchie Pumida

KV:V1,CAC,BOV,BOB

ŠV:V1

CH:KulhaváDana MAJ:Moštecká Dana


Víťazom celej Žitnoostrovskej Oblastnej výstavy psov Povoda 2022 sa stala suka Komondora , Kovatvori Bíborka, rozhodca Ing. Jaroslav Matyáš Slovensko
KONTAKT:

Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov

Rovinka 651, Rovinka 900 41, Slovensko
IČO : 42264499
SK76 0200 0000 0030 7420 4253
SWIFT/BIC: SUBASKBX