Pozvánka

Klubová výstava POVODA 28.07.2023
Špeciálna výstava POVODA 29.07.2023


Víťazom celej Žitnoostrovskej Oblastnej výstavy psov Povoda 2022 sa stala suka Komondora , Kovatvori Bíborka, rozhodca Ing. Jaroslav Matyáš Slovensko

Pozvánka

Klubová výstava POVODA 29.07.2022
Špeciálna výstava POVODA 30.07.2022


30.07.2021 - Klubová výstava maďarských pastierskych plemien - Povoda


24.07.2020 KLUBOVÁ VÝSTAVA

25.07.2020 ŠPECIÁLNA VÝSTAVA


2xCAC PRE

MAĎARSKÉ PASTIERSKE PLEMENÁ PSOV A PINČE

Športový areál Povoda


KONTAKT:

Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov

Rovinka 651, Rovinka 900 41, Slovensko
IČO : 42264499
SK76 0200 0000 0030 7420 4253
SWIFT/BIC: SUBASKBX