Szukák

 Pörgelóci Rézvirág


Living dogs home Dálya

Meno: P ö r g e l ó c i R é z v i r á g

Číslo zápisu: SPKP 446

Otec: Nyirséfia Pamacs

Matka: Pörgelóci Sudárka

Dátum a miesto nar.: 24. 04. 2015 - Maďarsko Pohlavie : suka - chovná Farba: maszkos fakó-plavá

Chovateľ: Kárpáti Dorottya

Majitel: Mgr. Farkas Juraj

Tituly: SKJCH, SKCH, SKGRCH, SRBCH

Výstavné výsledki: 1x VN, 4x CAJC, 12x CAC, 1x RCAC, 8x CACIB, 10x BOB, 2x JBOB, 2x BOS, 1x DV, 2x výťaz SDC / 2017,2018/, 1x výťaz OSDC /2017/

Dátum a miesto narodenia : 28.01.2012 Slovensko

Číslo zápisu : SPKP 428

Pohlavie : Suka

Farba : Biela

Matka : Bogárzói Boros Bogi

Otec : Bogárzói -Boros Fürtös

Zdravie : DBK ( HD )

DLK ( ED )

PRA ( CEA )

Tituly :

Chovateľ : Szöczová Andrea a Arpád

Majiteľ : Bc. Eva Lichtenbergová

Výstavne výsledky : 1xVN


Nelli Koroščenko

Dátum a miesto narodenia : 08.02.2008 Slovensko

Číslo zápisu : SPKP 407

Pohlavie : Suka, chovná

Farba : Čierna

Matka : Perecesi Hanka

Otec : Túri - Maszat Jókora - Pocak

Zdravie : DBK ( HD )

DLK ( ED )

PRA ( CEA )

Tituly : SkJCH, SkCH

Chovateľ : Ladislav Tarr

Majiteľ : Ladislav Tarr

Výstavne výsledky : 1xV1,1xCAJC,9xCAC,1xR.CAC,2xCACIB,1xHPJ,4xBOB,1xBOG III,EAST Winner 2011,3x víťaz SR.